Vuoden tietoturvaopinnäytetyö -palkinnot Lauri Kiiskelle ja Matti Laaksolle

Suomen suurin tietoturvallisuusalan organisaatio Tietoturva ry on palkinnut vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä yliopistosarjassa Aalto-yliopiston Lauri Kiisken ja ammattikorkeakoulusarjassa Turun AMK:n Matti Laakson opinnäytetyöt.

Lauri Kiisken työssä ”IP-based Penetration Testing Tools” vertailtiin verkkopohjaisen tunkeutumisen … Lue lisää